Przedmiotem projektu jest uczestnictwo FREEZCO Sp. Z o.o

w programie promocji dla branży polskich specjalności żywnościowych, który ma na celu promocję działalności na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. Wybrane w projekcie rynki są zgodne ze strategią rozwoju eksportowego firmy.

Cel projektu

Celem projektu jest skuteczna promocja Beneficjenta (FREEZCO Sp. z o .o.) na arenie międzynarodowej, zwiększanie skali eksportu produktów stanowiących przedmiot projektu oraz eksportu ogółem.

Fundusze Europejskie
Rzeczypospolita Polska
Unia Europejska

Planowane efekty

Wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, nawiązanie intratnych kontraktów biznesowych i pozyskanie nowych partnerów zagranicznych, a w konsekwencji podpisanie nowych umów handlowych. Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Beneficjenta  (FREEZCO Sp. z o.o.), zwiększenia wolumenu przychodów z eksportu oraz rozwoju struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.

400 .400,00zł
Wartość projektu
300 .720,00zł
Wkład Funduszy Europejskich