Wartości freezco

Zaufanie

Zaufanie to pewność rzetelnego wykonania zadań, oraz wzajemne poczucie bezpieczeństwa.

Współpraca

Wzajemne wspieranie się i korzystanie z indywidualnych umiejętności pracowników. Otwarta, szczera i celowa komunikacja z poszanowanie odmiennych punktów widzenia.

Odpowiedzialność

Zdolność polegająca na chęci realizacji zadań, podejmowaniu decyzji i akceptowaniu konsekwencji wynikających ze swoich wyborów zachowań.

Rozwój

Rozwój to działanie, które sprzyja pozytywnemu myśleniu, odwadze i budowaniu wartości firmy oraz własnej. Wzrost moich osobistych kompetencji zwiększa możliwość mojego wpływu na rozwój firmy. Angażowanie się w rozwój firmy podnosi moje kompetencje.

Elastyczność

Elastyczność to dostosowywanie do zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych otoczenia, z uwzględnieniem balansu między elastycznością a procedurami. Elastyczność wymaga dobrej komunikacji.

Działamy elastycznie i z poszanowaniem środowiska, spełniamy indywidualne oczekiwania każdego klienta.

Dostawca ryb i owoców morza na rynku międzynarodowym.

ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa, Poland
phone: +48 22 275 97 97
e-mail: office@freezco.eu

Nasze marki