Przedmiotem projektu jest uczestnictwo FREEZCO Sp. Z o.o

w programie promocji dla branży polskich specjalności żywnościowych, który ma na celu promocję działalności na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. Wybrane w projekcie rynki są zgodne ze strategią rozwoju eksportowego firmy. (POIR.03.03.03-14-0129/19)

Cel projektu

Celem projektu jest skuteczna promocja Beneficjenta (FREEZCO Sp. z o .o.) na arenie międzynarodowej, zwiększanie skali eksportu produktów stanowiących przedmiot projektu oraz eksportu ogółem.

Planowane efekty

Wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, nawiązanie intratnych kontraktów biznesowych i pozyskanie nowych partnerów zagranicznych, a w konsekwencji podpisanie nowych umów handlowych. Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Beneficjenta (FREEZCO Sp. z o.o.), zwiększenia wolumenu przychodów z eksportu oraz rozwoju struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Wartość projektu
400 .400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich
300 .720,00 zł

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo FREEZCO Sp. Z o.o

w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, który ma na celu promocję działalności w krajach Zatoki Perskiej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. Wybrane w projekcie rynki są zgodne ze strategią rozwoju eksportowego firmy. (POIR.03.03.03-14-0108/21)

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja prowadzonej działalności na rynkach Zatoki Perskiej w tym na rynku emirackim, saudyjskim i katarskim.

Planowane efekty

Realizacja działań objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu prowadzić będzie do zwiększenia rozpoznawalności marki produktowej oraz jej konkurencyjności. Implementacja powziętych działań projektowych przyczyni się do materializacji założonych w projekcie wartości docelowych wskaźników rezultatu tj. wygenerowania przychodów ze sprzedaży na eksport produktów oraz podpisania kontraktów biznesowych.
Wartość projektu
200 .600,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich
100 .360,00 zł
Dostawca ryb i owoców morza na rynku międzynarodowym.

ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa, Poland
phone: +48 22 275 97 97
e-mail: office@freezco.eu

Nasze marki